Kirsten Christensen

Keramiker og rumkunstner


Kirsten Christensen
Keramisk billede 2014-15
29 x 41 cm
Kr. 8.000
NID: 3643

Kirsten Christensen
NID: 5878

Kirsten Christensen
Brændt ler, ca. 40x40 cm
Kr. 7.000
NID: 4735

Kirsten Christensen
Brændt ler, 23 x 54 cm
Kr. 7.000
NID: 4734

Kirsten Christensen
Brændt ler, 45 x 25 cm
Kr. 7.000
NID: 4731

Kirsten Christensen
Brændt ler, 59 x 23 cm
Kr. 7.000
NID: 4729

Kirsten Christensen
Brændt ler, 28 x 37 cm
Kr. 7.000
NID: 4727

Kirsten Christensen
Brændt ler, 45 x 25 cm
Kr. 7.000
NID: 4726

Kirsten Christensen
Brændt ler, 22 x 52 cm
Kr. 7.000
NID: 4725

Kirsten Christensen
Brændt ler, 23 x 34 cm
Kr. 7.000
NID: 4724

Kirsten Christensen
Keramik, 36 x 34 cm
Kr. 7.000
NID: 4723

Kirsten Christensen
Oliekridtegning, 59 x 84 cm
Kr. 9.000
NID: 4721

Kirsten Christensen
Oliekridtegning, 59 x 84 cm
Kr. 9.000
NID: 4720

Kirsten Christensen
Oliekridtegning, 59 x 84 cm
Kr. 9.000
NID: 4719

Kirsten Christensen
Oliekridtegning, 59 x 84 cm
NID: 4717

Kirsten Christensen
Oliekridtegning, 59 x 84 cm
Kr. 9.000
NID: 4716

Kirsten Christensen
Oliekridtegning, 84 x 59 cm
NID: 4714

Kirsten Christensen
Oliekridtegning, 59 x 84 cm
Kr. 9.000
NID: 4713

Kirsten Christensen
Oliekridtegning, 59 x 84 cm
Kr. 9.000
NID: 4712

Kirsten Christensen
Oliekridtegning, 59 x 84 cm
Kr. 9.000
NID: 4711

Kirsten Christensen
Oliekridtegning, 59 x 84 cm
Kr. 9.000
NID: 4707

Kirsten Christensen
Oliekridtegning, 59 x 84 cm
Kr. 9.000
NID: 4706

Kirsten Christensen
NID: 3671

Kirsten Christensen
NID: 3670

Kirsten Christensen
NID: 3669

Kirsten Christensen
NID: 3668

Kirsten Christensen
NID: 3667

Kirsten Christensen
NID: 3666

Kirsten Christensen
NID: 3665

Kirsten Christensen
NID: 3664

Kirsten Christensen
NID: 3663

Kirsten Christensen
NID: 3662

Kirsten Christensen
NID: 3661

Kirsten Christensen
NID: 3660

Kirsten Christensen
Keramisk billede 2014-15
38 x 50 cm
NID: 3655

Kirsten Christensen
Keramisk billede 2014-15
38 x 41 cm
NID: 3654

Kirsten Christensen
Keramisk billede 2014-15
39 x 39 cm
NID: 3653

Kirsten Christensen
Keramisk billede 2014-15
38 x 37 cm
NID: 3652

Kirsten Christensen
Keramisk billede 2014-15
39 x 50 cm
NID: 3651

Kirsten Christensen
Keramisk billede 2014-15
39 x 39 cm
NID: 3650

Kirsten Christensen
Keramisk billede 2014-15
38 x 38 cm
NID: 3649

Kirsten Christensen
Keramisk billede 2014-15
33 x 41 cm
NID: 3648

Kirsten Christensen
Keramisk billede 2014-15
19 x 38 cm
NID: 3647

Kirsten Christensen
Keramisk billede 2014-15
23 x 44 cm
NID: 3646

Kirsten Christensen
Keramisk billede 2014-15
25 x 39 cm
NID: 3644

Kirsten Christensen
Keramisk billede 2014-15
29 x 41 cm
Kr. 8.000
NID: 3643

Kirsten Christensen
Keramisk billede 2014-15
39 x 41 cm
NID: 3640

Kirsten Christensen
Keramisk billede 2014-15
35 x 50 cm
NID: 3639

Kirsten Christensen
Keramisk billede 2014-15
24 x 38 cm
NID: 3638

Kirsten Christensen
Keramisk billede 2014-15
39 x 38 cm
NID: 3637

Kirsten Christensen
Keramisk billede 2014-15
37 x 38 cm
NID: 3636

Kirsten Christensen
Brændt ler, 40 x 37 cm
NID: 3635

Kirsten Christensen
Keramisk billede 2014-15
39 x 37 cm
NID: 3633

Kirsten Christensen
Keramisk billede 2014-15
24 x 38 cm
NID: 3632

Kirsten Christensen
Oliekridttegning, 76 x 87 cm
NID: 2875

Kirsten Christensen
Oliekridttegning, 62 x 87 cm
NID: 2873

Kirsten Christensen
Oliekridttegning, 98 x 73 cm
NID: 2872

Kirsten Christensen
Oliekridttegning, 62 x 87 cm
NID: 2871

Kirsten Christensen
Oliekridttegning, 98 x 73 cm
NID: 2870

Kirsten Christensen
Oliekridttegning, 98 x 73 cm
NID: 2869

Kirsten Christensen
Oliekridttegning, 98 x 73 cm
NID: 2868

Kirsten Christensen
Ler, 28 x 43 cm
NID: 2867

Kirsten Christensen
Brændt ler, 44 x 25 cm
NID: 2859

Kirsten Christensen
Ler, 33 x 43 cm
NID: 2857

Kirsten Christensen
Ler, 23 x 28 cm
NID: 2856

Kirsten Christensen
Ler, 32 x 40 cm
NID: 2854

Kirsten Christensen
Ler, 42 x 23 cm
privateje
NID: 2853

Kirsten Christensen
Ler, 26 x 37 cm
NID: 2851

Kirsten Christensen
Ler, 48 x 18 cm
NID: 2850

Kirsten Christensen
Brændt ler, 39 x 18 cm
Kr. 7.000
NID: 2849

Kirsten Christensen
Ler, 35 x 27 cm
NID: 2848

Kirsten Christensen
34 x 28 cm
NID: 2847

Kirsten Christensen
Ler
pr stk. 500 kr. Reserveret.
NID: 2846

Kirsten Christensen
NID: 1110

Kirsten Christensen
NID: 1111

Kirsten Christensen
NID: 1112

Kirsten Christensen
NID: 1113

Kirsten Christensen
NID: 1114

Kirsten Christensen
NID: 1115