Povl Christensen

Grafiker og maler

Povl Christensen bygger sine billeder op med lys- og skyggevirkninger, som han skaber med små tætte streger i sine tegninger og tilsvarende små tætte snit i sine træsnit. Da hans træsnit næsten altid er i det lille format, bruger han gravstiklen, der ellers i kobberstikket bliver anvendt til stregtegning. Han formår på en genial måde gennem billedets elementer at skabe en klar rumfornemmelse. Perspektiv og afstande er så tydeligt markerede, at vi aldrig er i tvivl om, hvor i rummet den enkelte genstand befinder sig.

Ved hjælp af enkle lysvirkninger er han i stand til at give beskueren en stærk fornemmelse af et rums indelukkethed, og i sine naturbilleder har han en udpræget evne til at skabe atmosfære. Der er luft og vejr i hans landskaber, og trods billedernes lille format, formår han at skabe himle og vide udsyn.

Fra Poul Holsts artikel "Povl Christensen som bogkunstner" i bogen "Povl Christensen, En bibliografi"


Povl Christensen
Illustration til Ludvig Holbergs »Jeppe på Bierget«, 1961
Træsnit, 17 x 11 cm
NID: 1570

Povl Christensen
Illustration til Steen Steensen Blichers »Brudstykker af en landsbydegns dagbog«, 1933
Træsnit, 9 x 11 cm
NID: 1569

Povl Christensen
Illustration til Steen Steensen Blichers »Brudstykker af en landsbydegns dagbog«, 1933
Træsnit, 7 x 9 cm
NID: 1568

Povl Christensen
Illustration til Steen Steensen Blichers »Præsten i Vejlbye«
Træsnit
NID: 1567

Povl Christensen
Illustration til Steen Steensen Blichers »Juleferierne«
Træsnit
NID: 1566

Povl Christensen
Illustration til Steen Steensen Blichers »Marie«, 1952
Træsnit, 7 x 7 cm
NID: 1565