Teddy Sørensen

Billedhugger, grafiker og maler


Teddy Sørensen
1968
Linoleumstryk, 23 x 30 cm
NID: 1083

Teddy Sørensen
Tusch, 21 x 15 cm
Kr. 1.500
NID: 3095

Teddy Sørensen
29 x 21 cm
Kr. 2.200
NID: 1086

Teddy Sørensen
16 x 25 cm
Kr. 2.000
NID: 1087

Teddy Sørensen
Tegning, tusch. u. år og sign., 17 x 12 cm
Kr. 1.200
NID: 1073

Teddy Sørensen
Tegning, tusch. u. år og sign., 30 x 21 cm
Kr. 2.000
NID: 1074

Teddy Sørensen
Tegning, tusch, akvarel. u. år og sign., 37 x 29 cm
Kr. 3.000
NID: 1075

Teddy Sørensen
31 x 23 cm
NID: 1076

Teddy Sørensen
Blandteknik, u. år, 24 x 34 cm
Kr. 3.000
NID: 1077

Teddy Sørensen
Tegning, blæk, 11 x 11 cm
NID: 1078

Teddy Sørensen
13 x 15 cm
NID: 1079

Teddy Sørensen
30 x 21 cm
NID: 1080

Teddy Sørensen
17 x 23 cm
NID: 1081

Teddy Sørensen
66 x 56 cm
NID: 1082

Teddy Sørensen
1968
Linoleumstryk, 23 x 30 cm
NID: 1083

Teddy Sørensen
Tegning, tusch. u. år og sign., 32 x 24 cm
Kr. 2.000
NID: 1084

Teddy Sørensen
Tegning, tusch, farvekridt. u. år og sign., 15 x 20 cm
Kr. 1.800
NID: 1085