Kollektion: Ejler Bille

Uden titel
Ejler Bille

Grafiker, maler

1910 – 2004

Det ornamentale er det rene billedsprog, der lever sit skjulte liv i ethvert kunstværk. Undertiden træder det dog tydeligt frem som ornament. Således som vi ser det i afrikansk maskekunst og i sydhavskunsten. I Europa fortrængte naturalismen vor umiddelbare forståelse af ornamentet. ... Læs mere ... Læs mere Man degraderede det til dekoration, dvs. opfattede det som en andenrangs kunst, fordi det kun udbredte sig i fladen og var uden den dybdevirkning, den rumlige dimension, som naturalismen krævede. Dermed degraderedes også kunsthåndværket.
Den oprindelige sans for ornamentet levede dog længe videre i bondekunsten, f.eks. i manglebrætternes karvskæringer. Hvad vi i dag genfinder som "mønstre", er oftest det dræbte ornament.
Fra Ejler Billes bog "Mine notater" Brøndums forlag 1984.

Uddannelse: Kunsthåndværkerskolen i København. Bizzie Høyer 1930-32. Kunstakademiet et semenster i 1933. Gæsteprofessor ved Kunstakademiet 1969.
Medlem af Linien 1934. Corner 1940. Høstudstillingen 1940. Cobra 1949. Martsudstillingen 1951. Den Frie Udstilling.

Læs mindre