Kollektion: Hartmut Stockter

"Forbipasserende landskaber" (tegning)
Født 1973