Peder Rasmussen

Kollektion: Herfra falder dit øje

Herfra falder dit øje
Udstilling
24. februar – 6. april 2024
Kunstner

Mangfoldigheden af påtrængende figuration har altid været mit påskud til at lave endnu en billedvase. [...]. Jeg betragter mine billedvaser som filmiske fortællinger - nærmest som en slags visuelle båndsløjfer. (Peder Rasmussen)

... Læs mere

Han er på sporet af noget... Med en udsøgt fortælleglæde og en håndværksmæssig kunnen nærmer Peder Rasmussen sig igen og igen virkeligheden som den tager sig ud hos ham. Det formelle er altid i orden, men det er det fortællende som er motoren, den egentlige og styrende drivkraft.

Peder Rasmusen er blandt vores fineste keramikere herhjemme, og har i de senere år fortrinsvis arbejdet med blankglaseret lertøj. Han arbejder med cirkulære og ovale krukkeformer, med billedfade og fritstående figurer. Senest også med store grafiske linoleumssnit.

I hans ouvre findes mennesket som en rummelig figur, der indlejres i fortællinger af højst forskellig karakter. Enkeltheden og vores identifikation med det fortalte er væsentlig og kalder på fortolkninger og mønstre af betydning og udtrykskraft. Peder Rasmussen lader elementer af sin egen personhistorie og andet og mere mytologisk stof, samt bogstaver, sameksistere. Udformningen af og arbejdet med krukkerne og grafikken bliver til værker, der - i beskueren - åbner for læsninger, forståelser og nærvær. 

Titlen på udstillingen ”Herfra falder dit øje” er en strofe fra digtet ”Mens du bevæger dig herfra” af Johannes L. Madsen (*). Inspirationen herfra er det ene af de tre temaer som udstillingen udfolder. Også vækster, natur og planters ornamentik, samt tekster af den italienske tænker og teoretiske fysiker Carlo Rovelli har Peder Rasmussen haft som centralt udgangspunkt for udstillingen. Vigtigt hos C. Rovelli er bl.a. tanken om, at hvert eneste punkt i universet medbringer sin egen tid. Hans bog ”Tidens Orden” findes på dansk og udkom i 2020 på Forlaget Gyldendal. Selv kalder Peder Rasmussen den for lidt af en åbenbaring...  

De store krukker, der er op til 80 cm høje og koloristisk smukke, danner sammen med linoleumssnittene et sprog og en helstøbthed, der naturligt føjer sig ind i og er en forlængelse af det værk Peder Rasmussen i snart en menneskealder har tilvejebragt. Det er stærkt og det er vedkommende. Vi ser her på udstillingen en række værker, der taler til vores nysgerrighed og til vores æstetiske sans, samtidigt med at de rækker ud efter os og hiver os ned på jorden.     

Mette Sterup-Hansen   

(*) Digtet kan læses i sin fulde længde i JLM – Johannes L. Madsen – SAMLEDE (2003) udgivet på forlaget Arena.

 

Læs mindre
Peder Rasmussen