Kollektion: Lone Arendal

Uden titel
Lone Arendal

Grafiker, keramiker

Født 1949

Kendetegnende for værker af billedkunstneren Lone Arendal er en styrke, vilje og udtryksfuldhed. Billederne kan forekomme lidt grove og kantede, men er samtidigt intense og fortællende.

... Læs mere ... Læs mere

Hun tager ofte udgangspunkt i materiale fra populærkulturen, det kan være billeder fra TV og medier, eller i fotografier taget på rejser i bl.a. Sydøst Asien, Afghanistan og Nepal. Gennem arbejdet med motiverne transformeres, opløftes og fremstilles/fremsættes udsagnene og får en mere almen karakter og billedlighed. Også anvendelsen af farverne er betydningsbærere og virker sammen med det tegnede.

 En fugl, en stol, et insekt, en person der kigger ud gennem et vindue, en blomst, en bil, et by-prospekt, samt menneskeliv på gader og stræder rundt om i verden. Det er som om alt kan blive genstand for og udgøre et motiv, samt være afsæt for arbejdet med billedkunsten og billeddannelsen. For kompositionerne, præcisionen og stramheden er også af finde i værkerne. Figurationen hos Lone Arendal bliver til, når hun bearbejder træ- eller linoleumspladen. I arbejdet opstår forhold som skal undersøges og som giver noget fra sig. Det er legende eksperimenter hvor motivet trykkes på forskellige måder og med forskellige farver - og på meget forskellige papirer - ofte et påklistret avispapir med farvede annoncer. Collageteknikken indgår også gerne. Hun arbejder med, med størst mulig vægt at tilvejebringe billeder - også i store formater - vi kan se på igen og igen.

Mette Sterup-Hansen
Uddannelse: Kunsthåndværkerskolen
Medlem af Medejer af Galleri 38/Kanal 2 på Christianshavn 1975-81.

Læs mindre