Mogens Gissel

Olie og gouache

8. april13. may 2006

Mogens Gissel
Olie og blyant på plade, 20 x 39 cm
NID: 571

Mogens Gissel


Mogens Gissel
Olie på plade, 28 x 48 cm
NID: 568

Mogens Gissel
Olie og blyant på plade, 21 x 16 cm
NID: 569

Mogens Gissel
Olie og blyant på plade, 21 x 16 cm
NID: 570

Mogens Gissel
Olie og blyant på plade, 20 x 39 cm
NID: 571

Mogens Gissel
Olie på plade, 20 x 31 cm
NID: 572

Mogens Gissel
NID: 573

Mogens Gissel
NID: 574

Mogens Gissel
Gouache, 66 x 87 cm
NID: 575

Mogens Gissel
Gouache, 40 x 60 cm
NID: 576

Mogens Gissel
Olie på plade, 32 x 26 cm
Kr. 5.000
NID: 577

Mogens Gissel
Olie på plade, 56 x 48 cm
NID: 578

Mogens Gissel
Gouache, 50 x 41 cm
NID: 557

Mogens Gissel
Olie og blyant på plade, 28 x 31 cm
NID: 558

Mogens Gissel
Tempera, 31 x 26 cm
NID: 559

Mogens Gissel
Akryl på pap, 32 x 40 cm
NID: 560

Mogens Gissel
Akvarel, 32 x 40 cm
NID: 561

Mogens Gissel
Tempera, 40 x 32 cm
NID: 562

Mogens Gissel
27 x 34 cm
NID: 563

Mogens Gissel
27 x 34 cm
NID: 564

Mogens Gissel
Gouache, 27 x 34 cm
NID: 565

Mogens Gissel
27 x 34 cm
NID: 566

Mogens Gissel
Gouache, 40 x 50 cm
NID: 567