Kollektion: Svend Wiig Hansen

Sorgens alter
Svend Wiig Hansen

Billedhugger, grafiker, maler

1922 – 1997

Der er mange Huse – men et var noget særligt – Clausens Kunsthandel Toldbodgade 9 – det er Navnet – men det var ogsaa Stedet, hvor Mennesker kom for at tale og se med Clausen – af nogle blev der sagt, at det var en Livsnødvendighed at komme der – en Oase – nogle af dem, der kom, var os – vi, der udstillede, for os blev det et Hjemsted og Lærested – her mødtes vi uden Aftale med hinanden i festlige og alvorlige Samtaler og Diskussioner omkring Clausen – varme Samvær, der kunde bryde en mørk Tilstand. ... Læs mere ... Læs mere
Men de bedste Timer, var nok dem, hvor man var alene med ham og forberedte en Udstilling – den første spændende Dag – da alle Arbejderne blev lagt ud på Gulvet – hans granskende Blik, disse Sekunders lange Tavshed – og den Venten paa Godkendelsen – det var Tid, der kunne huskes – og med hans befriende Ord og Tro paa, at det nok skulle gaa godt, kunde man gaa derfra i Ro. Meget har vi at takke Clausen for, og det Træ, han plantede i dette særlige Hus, gror stadig.
Svend Wiig Hansen i indbydelsen til udstillingen "ERINDRING", oktober 1992.

Uddannelse: Kunstakademiet 1946-51 (Johannes C. Berg og E. Utzon-Frank). Professor ved Kunstakademiet 1971-76.
Medlem af Den Frie Udstilling fra 1957.

Væsentlige udstillinger: Det danske Hus, Paris. Biennalen, Venezia 1954 og 1964. Guggenheim International Award, New York 1960. Biennalen, Sao Paulo. Retrospektiv, Louisiana 1972. Fondation Calouste Gulbenkian, Lissabon 1978. Retrospektiv, Kobberstiksamlingen 1980. Munch-Museet, Oslo 1982. Ny Carlsberg Glyptotek 1982.


Læs mindre

Værker ikke længere til salg